ÅRSMØDE 2020

26.-27. september kl. 10-16

Sportscentrum, Thorslundsvej 2b, 5000 Odense C.

MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Information om årsmødet 2020

Program

Program ved Dansk Bonsai Selskabs årsmøde  2020

Med forbehold for ændringer.

Fredag 25. september

Kl. 14:00 – 21:00 Opstilling af udstillingsområde mv.

Indlevering af bonsai. 

Lørdag 26. september

Kl. 08:00 – 09:30 Indlevering og opsætning af bonsai. Ansvarlig for udstillingen: Martin Nielsen.

Kl. 10:00 Udstillingen åbnes officielt.

Kl. 10:30 – 14:30 Talentkonkurrence for medlemmer. Ansvarlig for talentkonkurrencen: Søren Meyer og Erik Pedersen

Kl. 12-15 Drop-in workshop – Er du ny i bonsai-kunsten og har brug for hjælp? Tag din bonsai med, så hjælper vi dig på vej. 

Kl. 10:30 – 12:30 og 13:00 – 15:30 Bonsai demonstration v/ Martin Nielsen og Jens Christian Berner.

Kl. 14:30  Bonsai på vej – feedback

Kl. 16 Udstillingen lukker for offentligheden.

KL 16 – 17. Rundbordsdiskussion om DBS’ fremtidige aktiviteter. Alle er velkomne.

Kl. 18:00 – 22:00 Festmiddag. 

Søndag 27. september

Kl. 09:00 – 10:00 Udstilling åben for udstillere (vanding af egne træer. Foretages af udstiller personligt).

Kl. 10:00 Udstilling åben for publikum.

Kl. 10:30 Dias præsentation:  Torben Pedersen – bonsai opstillinger og betydninger.

Kl. 10-12:00 Drop-in workshop – Er du ny i bonsai-kunsten og har brug for hjælp? Tag din bonsai med, så hjælper vi dig på vej.

Kl. 13 – 14:30  “Bonsai på podiet” – bonsai til konstruktiv debat.

Panelet består af Martin Nielsen, ? og Jens Christian Berner. 

Kl 14:45 Auktion Ansvarlig: Erling Klysner. Sæt bonsai, grundlag, skåle el.a. på auktion og gør selv en god handel.

15:45 Fælles foto før vi slutter.

Kl 16 Udstillingen lukker.

Kl. 16:00 – 17:00 Udlevering af udstillede bonsai.

Kl. 16:00 – 19:00 Nedtagning af udstillingsområde og oprydning.

Der vil jævnligt gennem de to dage være opvisninger af Aikido Kampsporten ved Odense Aikido Klub

Ret til ændringer forbeholdes.

Medlemmer af Dansk Bonsai Selskab har fri adgang til at overvære alle aktiviteterne.

Praktiske forhold ved adgang

For at skåne gulvet i træningshallen, hvor udstilling og øvrige aktiviteter foregår, er udendørs fodtøj forbudt i hallen. Bløde sutsko eller strømper anbefales. (Modtagelse af bonsai m.v. arrangeres via sluseforhold). Gæster, der opholder sig kortvarigt i hallen, kan få udleveret skoovertræk.

 

INFO

Dansk Bonsai Selskabs årsmøde afholdes   26.-27. september kl. 10-16

I  Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C.

Arrangør: Dansk Bonsai Selskab og Fuchi Bonsai i samarbejde med Odense Aikido Klub.

Arrangementet omfatter udstillinger, demonstrationer, talentkonkurrence, drop-in-workshop, bonsai til debat, auktion og salgsboder. Endvidere vil der være opvisninger ved Odense Aikido Klub.

Tilmelding og øvrige bemærkninger 

Praktiske forhold ved adgang:

For at skåne gulvet i træningshallen, hvor udstilling og øvrige aktiviteter foregår, er udendørs fodtøj forbudt i hallen. Bløde sutsko eller strømper anbefales. (Modtagelse af bonsai m.v. arrangeres via sluseforhold). Gæster, der opholder sig kortvarigt i hallen, kan få udleveret skoovertræk. 

Vi vil naturligvis overholde gældende restriktioner for arrangementet herunder afstandskrav. Der vil være håndsprit tilgængelig, men personlige værnemidler er man meget velkommen til selv at medbringe.

Udstilling.

Alle medlemmer indbydes til at komme med bonsai og opstillinger til udstilling. Der kan i begrænset omfang udstilles med billedrulle. Der udstilles på eget ansvar. Man kan tilmelde bonsai til én af to udstillinger. 

Hovedudstillingen

Hovedudstillingen er målrettet etablerede bonsai. Hvert medlem kan tilmelde op til 4 bonsai opstillinger i prioriteret rækkefølge. Der opfordres til fortrinsvis at udstille bonsai, der ikke har været udstillet ved årsmødet 2019. I tilfælde af for mange tilmeldinger vil de ansvarlige for udstillingen fravælge overskydende bonsai ud fra en kvalitetsvurdering. 

Bonsai på vej udstilling

Denne mindre udstilling er forbeholdt medlemmer, der ikke udstiller – og ikke tidligere har udstillet – på hovedudstillingen. Her kan nyere medlemmer tilmelde 1 bonsai. På udstillingen vil du modtage feedback på dit træ hvis det ønskes. 

Tilmelding af bonsai og shohin bonsai opstillinger, samt ”bonsai på vej” kan foretages ved email til erik@bonsai-danmark.dk. Tilmeldingsfrist: 6. sept.

Kategorierne er i år: Bedste Bonsai, Bedste løvfældende bonsai, Bedste Shohin (opstilling)  

1’ste pladsen belønnes med en præmieplakette. 2’den pladsen belønnes med et diplom for hædrende omtale. Derudover uddeles diplom for Bedste Bonsai på vej og for publikums favorit.

Talentkonkurrence 

Under forudsætning af mindst 4 tilmeldte, dog højst 5, vil der blive afholdt talentkonkurrence, hvor deltagerne i løbet af 4 timer skal fremstille en bonsai ud fra givet materiale, der er tilstræbt at være ens for alle deltagerne. Deltagerne får alle deres træ med hjem.

Vinderen belønnes med 1000 kr. og har fortrinsret  (men ikke pligt) til at deltage i den Europæiske NTC konkurrence i EBA. Tilmeld dig talentkonkurrencen og få en god og lærerig oplevelse. 

Tilmelding: Tilmelding inden den 6. sept., via email til erik@bonsai-danmark.dk   

Auktion

Medlemmerne opfordres til at indlevere emner til bortauktion under årsmødet 2020. De indleverede emner skal forventes at kunne opnå et hammerslag på minimum 300 kr. for at blive taget med på auktion.

Salgsboder

Professionelle handlende, der er medlem af DBS, kan sælge bonsai og produkter der er relevante herfor.

Stadeplads er gratis. Der stilles 2 borde til rådighed.

Tilmelding inden den 6. sept, via email til erik@bonsai-danmark.dk   

Festmiddag

I forbindelse med årsmødet er der lørdag aften festmiddag med præmieoverrækkelser. Det foregår på Sportscentrum, 1.sal.

Middagen består af en Asiatisk Festbuffet til 150 kr tilmeldes og betales senest en uge før på MobilPay 29911748. Husk at angive navn og om I er primært til Kød/Fisk eller Vegetar på indbetalingen. (Man afregner selv drikkevarer på stedet).

Parkering

Parkering er mulig ved bygningens bagside, umiddelbart ved indgangen til hallen. Venligst udvis fleksibilitet og hold de nærmeste pladser klar til af og pålæsning.

Overnatningsmuligheder

Der er i år mulighed for overnatning på stedet på (ret hårde) træningsmadrasser både fredag og lørdag nat i en dojo, man skal selv have alt sengetøj o.l. med, og det koster 50kr pr.nat.

 Hvis dette er for primitivt, er der andre muligheder, se hjemmesiden.

Hjælp

Som altid, er der meget, der skal gøres for at få et sådant arrangement til at fungere. Vi skal have opsat borde, stole, udstillingsvægge, og dækket med duge. Vi skal have vagter ved udstillingen, etc. Enhver assistance er derfor velkommen.  På grund af begrænset tid til opstilling og nedtagning anmodes især om fleksibilitet og hjælp hermed. 

Talentkonkurrence 2020

Overnatningsmuligheder

Dansk Bonsai Selskab

En af Europas ældste foreninger for bonsai. Stiftet i 1981.

Bliv en del af historien

Bonsai-workshops

Deltag på workshops ved Dansk Bonsai Selskabs arrangementer.

Lær at dyrke dine egne bonsai med rådgivning fra erfarne medlemmer.

Udstillinger

Kom med til landsdækkende udstillinger, hvor medlemmernes bonsai udstilles. 

inspiration og kom tættere på naturen og roen med bonsai.

 

Dansk Bonsai Selskabs bestyrelse

Du er velkommen til at kontakte os

Erik Pedersen

NÆSTFORMAND | EBA-KONTAKT

Telefon: 6139 7109

Erling Klysner

KASSERER

Telefon: 2016 2178

Søren Meyer

MEDLEM

Flemming Elleby

MEDLEM

Telefon: 4012 9070

error: Content is protected !!