Annoncer

Det er muligt at annoncere for relevante firmaer og varer på DBS hjemmeside.
Annoncen placeres i et annoncefelt på forsiden, så flest muligt ser den.
Indsend gerne annonce min. i størrelsen 3000 X 2000 pixels eller størrelsesforholdet 3X2 i større filstørrelse for at sikre en god kvalitet.
Vi tilpasser det efterfølgende til hjemmesiden i størrelsen 300X200 pixel.

Priser

500 kr. for et halvt år ad gangen.
800 kr. for et helt år ad gangen.
Bemærk at annoncen ikke kan skiftes ud i den valgte periode.
Indsend din annonce som jpeg, pdf, psd eller png fil til mortenalbek@bonsai-danmark.dk og indbetal beløb for den valgte periode til Dansk Bonsai Selskabs konto i Danske Bank på 1551 – 3534102968.
Angiv venligst navn og adresse, samt evt. e-mail og telefonnr. ved indbetaling. Husk at skrive “ANNONCE” ved bankoverførsel.
Annoncen lægges op når beløbet er registreret, og perioden løber fra den dag annoncen er aktiv på hjemmesiden.
error: Content is protected !!