September

Væksten vil langsomt aftage henimod efteråret, men træer med frugter og bær kan have deres højsæson nu, hvor bærene på f.eks. cotoneaster (Bærmispel) tager farve, ligesom paradisæbletræets små æbler bliver mere dekorative i denne måned. Henimod slutningen af måneden aftrappes gødskningen, så træet gøres klar til hvileperioden og ikke forceres til unødig sen vækst som …

September Læs mere »

Dette område er for medlemmer af Dansk Bonsai Selskab. Meld dig ind og få adgang til hele siden.
error: Content is protected !!