Dansk Bonsai Selskabs Hvidbog

Hvidbogen er et vejledende arbejdsredskab for bestyrelsen, og et dokument hvor medlemmerne kan søge oplysninger om selskabets sædvanlige praksis, herunder om afvikling af aktiviteter. Hensigten er at reducere usikkerhed om fremgangsmåder, arbejdsgange og udbetaling af godtgørelser.

Hvidbogen kan efter behov revideres med opdateringer og ændringer. Ændringer besluttes og vedtages af bestyrelsen i henhold til reglerne for bestyrelsesbeslutninger i selskabets vedtægter. Til den årlige generalforsamling kan medlemmer af Dansk Bonsai Selskab komme med ændringsforslag til hvidbogen.

Seneste revision 15.3.2023

LOG INd