Medlemsvilkår og handelsbetingelser for Dansk Bonsai Selskab

Dansk Bonsai Selskab

Højmarksvænget 99

8600 Silkeborg

MEDLEMSKAB

Et medlemskab af Dansk Bonsai Selskab giver adgang til medlemssiderne på Dansk Bonsai Selskabs hjemmeside www.bonsai-danmark.dk, gratis adgang til Årsudstillingen og adgang til brugerbetale workshops, samt mulighed for at udstille til

Ved indmeldelse i Dansk Bonsai Selskab giver medlemmet samtidigt tilladelse til, at Dansk Bonsai Selskab må rette henvendelse om forhold tilknyttet foreningens formål samt forhold tilknyttet selve medlemskabet. Kontakt kan ske e-mail eller sociale medier.

Medlemskab aktiveres ved betaling af kontingent via hjemmesiden, og medlemmet modtager en email med adgangsgivende brugeroplysninger.

MEDLEMSFORDELE

Medlemmer får:

  • Adgang til Dansk Bonsai Selskabs hjemmesides medlemssider.
    • Medlemssiderne indeholder bl.a. Månedens tip, som er et vejledende redskab til din bonsaipraksis
  • Gratis adgang til Dansk Bonsai Selskabs årsudstilling
  • Gratis mulighed for at udstille 
  • Adgang og rabat til workshops på årsmødet
  • Mulighed for at deltage gratis i talentkonkurrencen
  • Mulighed for at stille op til politiske poster i foreningen.

PERSONDATABESKYTTELSE

Dansk Bonsai Selskab lever op til kravene i EU’s Persondataforordning af den 25. maj 2018.

I forbindelse med indmeldelse registreres medlemmets navn, adresse, telefon/mobil og e-mail samt ønsket om betalingsperiode for medlemskab. Oplysninger om medlemmet opbevares af betydning for opfyldelse af formålsparagraffen, herunder til at give adgang til medlemsfordele samt mulighed for at kunne modtage nyhedsmails. Vi deler ikke dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere eller på anden måde videregiver oplysninger om medlemmer, som ikke er direkte relateret til Dansk Bonsai Selskabs formål. Oplysninger om medlemmer kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, såkaldt databehandler, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om dataansvarlighed og databehandling. Det kan ske i forbindelse med drift af tekniske systemer, udsendelse af mails, dataanalyser, forbedrede medlemsfordele og målrettet markedsføring. Medlemmer af Dansk Bonsai Selskab kan til enhver tid frabede sig, at medlemsdata bliver anvendt i markedsføringsøjemed ved at rette henvendelse til medlemsservice på e-mail DBS@bonsai-danmark.dk eller telefonnummer

Oplysninger registreret om medlemmet opbevares i 2 år efter endt medlemskab, herefter slettes alle registreringer automatisk. Dansk Bonsai Selskab retter henvendelse med tilbud om gentegning af medlemskab 1 år efter endt ophør af medlemsperiode samt kort før 2 års periodens udløb.

Ved henvendelse til Dansk Bonsai Selskab kan et medlem til hver en tid få oplyst, hvilke informationer Dansk Bonsai Selskab har registreret om vedkommende. I forbindelse med ophør af medlemskab kan det udgående medlem også altid bede om øjeblikkelig sletning af alle opbevarede data.

Vi deler ikke data om medlemmer med tredjeparter, uden eksplicit samtykke.

LÆKAGE AF DATA

Skulle det ske, at Dansk Bonsai Selskabs medlemsdatabase udsættes for et hacker angreb eller Dansk Bonsai Selskab på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der indenfor 72 timer fra kendskab er opnået blive sendt information til Datatilsynet, blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdt skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes Dansk Bonsai Selskab vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

RETTIGHEDER

Alle materialer, herunder tekster, fotos, grafiske udtryk eller lignende udformet af Dansk Bonsai Selskab eller tilknyttede leverandører, hvad enten det er på print eller i elektronisk form, tilhører Dansk Bonsai Selskab. Gengivelse, kopiering eller anden anvendelse heraf er kun mulig ved forudgående skriftlig godkendelse fra Dansk Bonsai Selskab.

VARIGHED

Medlemskabet fortsætter løbende indtil det af medlemmet opsiges til udgang af en aftalt periode. Manglende betaling af medlemskabet anses ikke som en gyldig opsigelse.

FORTRYDELSE

Ved tegning af medlemskab via Dansk Bonsai Selskabs hjemmeside, har medlemmet 14 dages fortrydelsesfrist fra den dag medlemskabet blev tegnet.

OPSIGELSE

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab til udgangen af den betalte periode. Opsigelse af medlemskabet kan ske pr. mail til DBS@bonsai-danmark.dk.

BETALING

Medlemskabet betales forud via betalingssiden på hjemmesiden, og træder i kraft fra betalingsdatoen. Betaling for medlemskabet trækkes i det øjeblik betalingen foretages, og medlemskabet træder øjeblikkeligt i kraft. Inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode, hvis dette tilvælges. Fornyelse af medlemskabet sker automatisk ved betaling af opkrævning.

I forbindelse med oprettelse af medlemskabet kan betaling foretages med kreditkort og mobilepay, og vedvarende abonnementsbetaling trækkes et år efter den oprindelige betaling.

Alle priser er opgivet i DKK, inklusiv moms.

FLYTNING / ÆNDRINGER

Flytning til anden adresse, hvad enten det er midlertidigt eller af permanent karakter, navneændring eller ønsket om anden betalingsperiode, meddeles Dansk Bonsai Selskab via DBS@bonsai-danmark.dk.

LOG INd