Privatlivspolitik og handelsbetingelser

For Dansk Bonsai Selskabs hjemmeside
Medlemsvilkår og handelsbetingelser fremgår af sektion 3

Senest revideret d.14.11.2023

Selskabets dataansvar

Dansk Bonsai Selskab (DBS) behandler personoplysninger og har vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er relevante for selskabets daglige drift.

Vi sletter dine personoplysninger når de ikke længere er nødvendige, eller efter ønske ved henvendelse til bestyrelsen i DBS.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dansk Bonsai Selskab er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivningen.

 

Kontaktperson er:

Simon Tonsorn (Kasserer)

Telefon: 2537 5959
Mail: Simon@bonsai-danmark.dk

DBSs hjemmeside: www.bonsai-danmark.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  1. Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail, tillidshverv i DBS, kontingentoplysninger.
 2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. Ingen.
 3. Medlemsoplysninger – Børn:
  1. Samme som medlemsoplysninger, samt navn og kontaktoplysninger for en af barnets myndighedshaver.
 4. Oplysninger om medlemmer med særlige opgaver eller tillidshverv:
  1. Almindelige personoplysninger:
   1. Samme som medlemsoplysninger, samt bankkontonummer mv.
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   1. Personnummer (Aht. Bankforbindelse, e-Boks, CVR-registrering mv.).

Vi indsamler oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig selv. Hvis dine oplysninger er mangelfulde, søger vi oplysninger ved hjælp af Internettet. I sidstnævnte tilfælde beder vi dig bekræfte at de fundne oplysninger er korrekte.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle dine personoplysninger er:

 • Selskabets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt (aftale) med dig.
 • At der sker som følge af et myndigheds- eller lovkrav.

Formålene

 1. Vi behandler medlemsoplysninger

  1. For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv.
  2. For at kunne opfylde en kontrakt eller aftale.
 
 1. Vi behandler oplysninger om medlemmer med særlige opgaver
  1. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til din særlige opgave, f.eks. hvis vi skal udbetale penge til dig.
  2. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor vores bankforbindelse, og myndighederne.
 1.  
 2.  

Vi behandler – som hovedregel – kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt, fx indkaldelse til generalforsamlingen.
 • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx kontingentbetaling.
 • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. – herunder invitere hertil på e-mail, sms eller telefon.
 • For at kunne vise indholdet og ånden i selskabet til udenforstående – herunder offentliggøre billeder, der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå.
 • For at kunne dokumentere vores foreningsstatus overfor legitime interessenter, fx for opnåelse af kommunal støtte eller private fondes tilskud.
 • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst.
 • For medlemmer under 18 år behandler vi en af forældrenes persondata (myndighedshaver) for at kunne kommunikere med medlemmets forældre.

 

Vi behandler undtagelsesvist personoplysninger med samtykke

 • Vi forlanger børneattest fra medlemmer, der har til opgave at lede eller undervise ifm. en af selskabets arrangeret aktivitet, der hovedsageligt er henvendt mod unge under 18. (P.t. ikke nødvendigt)

 

Anvendelse af Databehandler:

 • I forbindelse med kontingentopkrævning anvendes:
  Nets A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
 • Vores hjemmeside driftes hos:
  One.com, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang det har naturlig relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig – fx oplyser vi dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, hvis du er medlem af selskabets bestyrelse.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til andre medlemmer. Videregivelsen sker kun via medlemsområdet på vores hjemmeside. Dette område kræver medlemskab og kodeord.
 • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom.
 • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 1. Medlemmer: Vi opbevarer dine personoplysninger senest til starten af kalenderåret efter det år dit medlemskab stoppede.
 2. Medlemmer med særlige opgaver: Som medlemmer.

Vi opbevarer dog oplysninger, der skal anvendes i en historisk eller statistisk kontekst, så længe de har værdi i denne kontekst – fx opbevarer og offentliggør vi navnene på vinderne af vores bonsaiudstillinger, samt medlemmer af bestyrelsen mv.

 

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til indsigt i nærværende politik).
 • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig).
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til indsigelse.

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Du gør brug af dine rettigheder ved at henvende dig til selskabets kontaktperson, som du kan finde kontaktoplysninger på først i dette dokument.

Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af selskabet består eller så længe du deltager i vores aktiviteter. Og selv efter at dit medlemskab er ophørt kan vi have en legitim ret til at afvise at slette dig, fx for at kunne opstille lovlig krævet dokumentation for et opnået kommunalt tilskud.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores drift der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning – og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

 

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se øverst i dokumentet hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til selskabets kontaktperson.

LOG INd