Vanding og gødning

Den begrænsede jordmængde en bonsai har til rådighed bevirker, at omhyggelig vanding er alfa og omega.

Daglig vanding er nødvendig i tørt vejr. I varmere perioder kan det være nødvendigt at vande 2 gange dagligt.

En overbrusning tidlig morgen eller sen aften vil også være medvirkende til at give træerne et friskt udseende. Og selvom en gammel skrøne (som er videnskabeligt modbevist) siger at man svider bladene ved at overbruse i solskin, så er det ikke sandt. De vil tværtimod kunne køles let ned, selvom det er kortvarigt.

Vanding af bonsai i Koju-en, Kyoto, Japan. Foto: Morten Albek.

Regnvand er bedst at vande med, hvis man har mulighed for opsamling, men almindelig vandværksvand kan anvendes. Vær bare opmærksom på at ledningsvand kan være meget kalkholdigt eller tilsat andre stoffer. Af hensyn til miljøet vil vandopsamling være en god gevinst for både træ og naturens ressourcer.

På meget regnfulde dage holdes der øje med, at der ikke står vand i skålene. I længerevarende regnperioder kan det være nødvendigt at sætte planterne lidt i læ, evt. stille skålene let på skrå så vandet render af.

Vanding skal finde sted hele året. Under vinteropbevaringen skal der naturligvis vandes sparsomt. Men træerne må aldrig tørre helt ud. Hvor ofte der skal vandes, afhænger af hvor træerne er sat til hvile. Flere træer dør af udtørring i vinterperioden, fordi de glemmes, end pga. kulde.

Gødning

En bonsai er ikke et resultat af sult og misrøgt, men et resultat af omhyggelig pleje i form af omhyggelig trimning, vanding og gødskning. Den meget begrænsede jordmængde en bonsai dyrkes i, nødvendiggør regelmæssig tilførsel af gødning i det meste af vækstperioden.

Tidligere var det ikke muligt at købe speciel bonsaigødning, men det kan man i dag i de fleste bonsaiforretninger. Som alt andet, der er specialfremstillet, er det også dyrere end den almindelige plantegødning, vi ellers anvender til vore planter. Men gødningen er målrettet træers vækst og ikke tomater i et drivhus, hvilket gør en stor forskel.

Følg altid anvisningen på pakken, og skift gødningsprodukt en gang imellem. På den måde sikrer du at træet får alle nødvendig mikronæringsstoffer dækket. 

Hvad gemmer sig bag bogstaver og tal på gødningspakninger?

NPK står for: N = kvælstof, P = fosfor, K = kalium.

Tallene på gødningspakninger, f.eks. 4-1-3 angiver blandingsforholdet af de 3 gødningsstoffer.

I% svarer 4-1-3 til 50% N, 12% P, og 37%K

Kvælstof bevirker frodig vækst, grønne planter, sætter skub i planterne, men det udvaskes let.

Fosfor udvikler en stærk stængel, gode rødder og fremmer knopdannelse.

Kalium stimulerer blomsterudviklingen og forvedder grene og rødder.

Micronæringsstoffer, dvs. mangan, bor, jern, kobber, molybdæn osv. indgår i de fleste gødningsblandinger.

Flydende gødninger kommes direkte i vandingsvandet, virker hurtigere, er nemme at anvende, og indeholder de fleste af de nødvendige mikronæringstoffer.

Specielle bonsaigødninger, både flydende og i organiske i pilleform kan købes i bonsaiforretninger.

Herunder vejledende generel gødningskalender. Juster efter egne forhold, gødningstyper og træernes art.

Generelt om gødskning af bonsai

Anvend altid kun halv mængde af det på posen/dunken angivne hvis du anvender en gødning, der ikke er direkte beregnet på bonsaidyrkning. Træer kræver en anden sammensætning og mindre gødningsmængde en hurtigtvoksende stueplanter f.eks. har behov for.

Gød aldrig en udtørret bonsai. Vand først og gød så efterfølgende når jorden er vandmættet. Gød som en tommelfingerregel ikke nyomplantede bonsai før end 3-4 uger efter omplantning.

Unge bonsai har større gødningsbehov end ældre. Ældre etablerede langsomt voksende træer har mindre behov for gødning end nye træer hvor der ønskes kraftigere nyvækst. Derfor justeres der efter formål og træets tilstand.

 

error: Content is protected !!