DBS Nyhedsbrev november 2020

af Erik Pedersen

Dette nyhedsbrev omtaler:

-Coronasituationen, hvilket betyder at der må tages særlige foranstaltninger og forbehold for afviklingen af vore aktiviteter.

-Årsmødet i Odense 26.-27.  september, som kan betegnes som en succes, men også giver anledning til at lære af erfaringerne.

-Bestyrelsesmøde 27. oktober, som blev gennemført ved et ”online” møde

-Indbydelse til jubilæumsårsmøde i maj 2021, som vil være præget mange engagerende og lærerige aktiviteter.

-Årsmødet 2022, som søges gennemført i Københavnsområdet med Shiki-Bonsai som medarrangør.

Corona

Medens dette skrives, er jeg ved at blive lukket ekstra ned af en kedelig kombination af mink og Corona-virus. Jeg sidder i vort sommerhus i Nordjylland, hvor det bliver problematisk at krydse selv en kommunegrænse. Vi skynder os hjem, er raske og har i øvrigt INGEN kontakt haft til andre personer i området.

Sådanne restriktioner understreger at det er en usikker verden p.t. Vore forskellige aktiviteter i DBS regi kan jo også blive påvirket af restriktioner fra myndighederne, og derfor må vi tage forbehold for afviklingen af vore årsmøder. Intet er sikkert, så tag nedennævnte information om de fremtidige planer som vore intentioner, hvortil der kan ske ændringer, vi ikke er herrer over.

I det omfang gennemførelsen er mulig, vil vi naturligvis tage alle krævede foranstaltninger for at undgå smitte og spredning heraf. Vi er klar med håndsprit og mundbind og/eller visirer, samt afstandsregulering, og herfra skal kraftigt opfordres til ved lokale bonsai-møder også strengt at overholde myndighedernes anbefalinger. Med et fortærsket – men sigende – udtryk: Pas nu på jer selv.

Årsmødet i Odense

Dansk Bonsai Selskab afholdt den 26. – 27. september et udsat årsmøde med udstilling, mv. i Odense Sportscentrum. På grund af Corona-restriktioner havde vi ikke reklameret aktivt for begivenheden uden for medlemskredsen. Der var i ikke i nærheden af 50 personer til stede i den store hal, og vi sørgede for håndsprit og afstand, etc. Alligevel, kunne vi notere, at mødet blev en succes.

Medarrangør var Fuchi Bonsai og Aikido klubben, og en stor tak skal lyde til alle, der bidrog til arrangementet, en speciel tak til Torben Pedersen, der som vært, trak et stort læs.

Ud over en flot udstilling, var der handelsboder, demonstrationer ved Martin Nielsen og Jens Christian Berner, drop-in-workshop, auktion og en konstruktiv debat af udvalgte bonsai. Vi havde den glæde, at vort medlem fra Holland, Bruno Wijmann, kunne deltage, både i udstillingen med planter i et helt særligt højt niveau, og som dommer af udstillingen.

Vinder af kategorien stedsegrønne Bonsai blev Bartek Lysek med hans fine fyr, andenpladsen gik til Henrik Büchner med en lille solcypres. I kategorien Løvfældende/bladbærende, var det Torben Brenfeldt, der fik førsteprisen for den trefligede ahorn, med en flot nebari, og Jens C. Berners Oliven fik andenpladsen. I Shohin kategorien gjorde Torben Brenfeldt rent bord med en cotoneaster-opstilling som nummer 1, og en opstilling med trefliget ahorn og en vinplante tog andenpladsen. De var bare bedst, som Bruno sagde.

Ved de lærerige demonstrationer fik Martin stylet en fyr, og Jens Christian med hjælp fra sin gruppe en enebær med mange jinnede grene, ligesom det kan ses i Amerikanske nationalparker. Begge meget spændende og lærerige opvisninger. Jens Christian havde medbragt et imponerende kompendium til den grundige demonstration, så man kunne følge processen fra inspiration og ide gennem forberedelse til det aktuelle stadie og det endelige resultat.

Ved drop-in workshoppen var Bruno også aktiv og vejledte bl.a. vort nye, unge, men meget entusiastiske medlem, Alexander, kun 12 år.

Bonsai på podiet til debat syntes at være en succes. Her blev flere af udstillingen planter indgående drøftet, herunder endda både præmierede bonsai og Bruno Wijmanns planter. Podiedeltagerne supplerede hinanden fint, publikum var interesseret og feedbacken blev vel modtaget. Også en lærerig og givende aktivitet.

Efterfølgende har der været nogen kritik af forholdene under opsætning af udstillingsmateriale, arrangering af selve udstillingen, samt af manglende tilbagemeldinger fra bestyrelsen og anerkendelse af de optrædendes store indsats. Alt sammen forhold, vi fra bestyrelsen beklager og tager ved lære af. Men det understreger, at aktiviteter som et årsmøde kræver aktiv og planmæssig medvirken, også fra medlemmernes side.

I mange henseender var mødet dog en vellykket generalprøve på næste års jubilæumsmøde i maj. 

Bestyrelsesmøde 27. oktober 2020

Mødet foregik ”virtuelt” ved hjælp af computerprogrammet ”Zoom” . Det forløb fint, men naturligvis kunne man ikke diskutere på samme frie måde som ved et fysisk møde.

Vi drøftede forholdene omkring årsmødet i Odense ( se ovenfor) med fokus på, hvad vi kan lære heraf, om hvordan sådanne aktiviteter bør afholdes fremover. Herunder blev inddraget de ideer, som fremkom ved rundbordsdrøftelserne i Odense.

DBS har p.t. 126 medlemmer, der har betalt kontingent for 2020, Heraf 20 nyindmeldte i 2020 (flere end i mange år). Øjeblikkelig formuestatus er 72000 kr.  Alt i alt lovende udsigter for fremtiden, herunder jubilæumsarrangementet næste år.

Vi gennemgik lokaleforhold, koncept, præmiering, reklame, etc. i forbindelse med jubilæumsårsmødet næste år, hvilket er resulteret i indbydelsen nedenfor.

Endvidere tog vi ad notam at bestyrelsesoplysninger på hjemmesiden skal ajourføres, det samme med Hvidbogen for at få god styring af aktivitaterne.

Et udførligt referat vil blive lagt på DBS hjemmesiden.

Dansk Bonsai Selskab indbyder til 40 års jubilæum

Som annonceret i informationsbreve i begyndelsen af 2020, afholder Dansk Bonsai Selskab, i samarbejde med Jysk Bonsai Klub, et stort jubilæumsarrangement i weekenden

29. – 30. maj 2021 i Billund Centret

Det er her forudsat at corona- situationen er så meget under kontrol, at det kan lade sig gøre at gennemføre arrangementet.

Det foreløbige koncept er følgende: (Ændringer forbeholdes).

Der vil i teatersalen være en spektakulær udstilling af de absolut bedste bonsai træer i Danmark under forhold, der lader træerne komme til deres fulde ret.

Der vil ydermere være en udstilling af betragtningssten (suiseki) og store bonsai træer i eller ved forhallen, hvor der også vil være vejlednings- og informationsstande, handelsboder, japansk te-ceremoni, samt drop-in workshops. Vi vil også prøve at arrangere en podiedebat om udvalgte bonsai og bortauktionering af bonsai-værktøj, plantegrundlag, skåle, m.v,

Vi havde engageret den professionelle og meget tiltalende bonsai-mester Bjorn Bjorholm fra USA, til at optræde ved vort arrangement som demonstratør og workshopleder.

Desværre har han nu måttet meldt afbud. Men vi arbejder hårdt på at finde andre professionelle bonsai-mestre som alternativer.

Medlemmer har gratis adgang til at overvære aktiviteterne, men vi tager entre for gæster til teatersalens udstilling og sceneoptræden. (Dagsbillet  50 kr. Weekendbillet  80 kr.)  Alle har fri adgang til forhallens aktiviteter.

Lørdag eftermiddag vil vi afholde Dansk Bonsai Selskabs generalforsamling.

Herefter samles vi til den traditionelle festmiddag, som også søges afholdt i Billund Centret. Under middagen vil der blive uddelt præmier i kategorierne Bedste Bonsai (stedsegrønne), Bedste løvfældende/bladbærende Bonsai og bedste Shohin-opstilling.

Som stednavnet antyder, foregår det hele midt i Billund, hvor der er kort afstand til Legoland, Lego-House, Lalandia,  restauranter, etc. I centret er der café. Så af den grund er det ikke tilladt at indtage medbragt mad og drikke i huset.

Specielt vedrørende hovedudstillingen: Alle medlemmer af Dansk Bonsai Selskab kan indstille op til tre af deres allerbedste bonsai til hovedudstillingen.  Det sker ved at indsende billeder af planterne (ikke nødvendigvis  i display). Baggrunden vil være sort stof. Der vil denne gang blive nedsat en bedømmelseskomite, der udvælger, hvad de mener, er de bedste bonsai i Danmark p.t. Der er desværre ikke plads til mere end ca. 40 træer/opstillinger i hovedudstillingen.

Husk at sætte et stort kryds i kalenderen i denne weekend. Og det vil være meget ønskeligt for bestyrelsen at modtage tilsagn om assistance til opsætning, information- og vejledningsstande, mm.

Det må kraftigt anbefales at bestille overnatning hurtigst muligt. Der er flere hoteller, hytter, B&B og campingplads i nærheden.

Se f.eks.

https://www.visitbillund.dk/billund/overnatning

https://www.bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast/billund/billund-bnb-aps/6569967/

https://www.legoland.dk/overnatning/her-kan-du-bo/legoland-holiday-village/

Program og flere oplysninger om årsmødet, dagsorden for generalforsamlingen, mv. fremsendes  senere

Vi håber på et brag af et jubilæumsårsmøde.

Årsmøde 2021

DBS Bestyrelsen har med tak taget imod tilbuddet fra Shiki Bonsai om at afholde DBS Årsmødet 2021 i Københavnsområdet. Budget og krav til lokaler og andre forhold vil blive fremsendt til Shiki- Bonsai.

Vi undersøger p.t. mulighederne for at få Bonsai-mesteren Bjorn Bjorholm til at komme til dette møde, nu da han har måttet melde afbud i 2021. Der sigtes efter en weekend i maj – juni.

Andre nyheder

Bonsai:Aikō-ka

Fra Start til Mester

I konstant udvikling -
fra frø til kunstværk

Webshoppen med det alsidige sortiment i fortsat vækst
Annonce

BonsaiVærkstedet

Danmarks førende bonsai butik med alt du behøver til din bonsai hobby.
Annonce

Følg Dansk Bonsai Selskab

BLIV MEDLEM AF DANSK BONSAI SELSKAB

Er du nysgerrig på bonsai? Meld dig ind i Dansk Bonsai Selskab og få adgang til alle medlemsfordelene. 

LOG INd