Aflysning af Årsmødet i maj

Dansk Bonsai Selskab 

Som følge af corona-situationen med deraf følgende restriktioner og anbefalinger, sker der desværre for tiden mange ændringer i alles tilværelse, herunder aflysninger og udsættelser af arrangementer. Dette rammer naturligvis også Dansk Bonsai Selskab. Således aflyses Årsmødet i Odense i maj.

Selv om det om en måned skulle blive tilladt at afholde et arrangement  som årsmødet, finder bestyrelsen det rigtigst at aflyse, da der er mange, der er betænkelige ved at udsætte sig for en mulig smitterisiko. Dette gælder ikke mindst de ældre af os, som er i risiko for at blive meget alvorligt syge efter en coronasmitte. Vor hobby skulle nødigt blive fatal for vort helbred. 

Martin Nielsen, småbladet elm.

Bestyrelsen sender en tak til alle, der har været involveret i planlægningen af maj-mødet, speciel tak til en meget engageret Torben Pedersen, Fuchi Bonsai, for arbejdet med aftaler, etc. der nu desværre må aflyses. 

På grund af usikkerheden om, hvornår vi kan mødes fysisk til en normal generalforsamling, vil vi søge at gennemføre en præliminær og ”virtuel” generalforsamling sidst i maj måned med brug af e-mail-korrespondance og Dansk Bonsai Selskabs hjemmeside. Nærmere oplysninger herom vil blive meddelt i et snarligt nyhedsbrev til medlemmerne, hvor der også bilægges beretning, revideret regnskab, budget, valgliste og kontingentforslag. Ved næste års ordinære generalforsamling vil der være et punkt om godkendelse af resultatet af den ”virtuelle” generalforsamling 2020.

 

Årets Bonsai- Udstilling udsættes. Bestyrelsen vil arbejde hen imod at afholde årets udstilling efter sommerferien. Der er forskellige muligheder, bl.a. sammen med ”Kreative dage” i Fredericia 23. –25. oktober. Her er DBS allerede inviteret til at udstille bonsai sammen med Jysk Bonsai Klub. Men da dette er en meget stor messe med et stort besøgstal, er der derfor en risiko for at dette arrangement bliver aflyst. I så fald vil vi søge at afholde bonsaiudstillingen i Odense Sportscentrum i dagene 12. – 13.  september. Men naturligvis kun såfremt det findes forsvarligt, under hensynstagen til myndighedernes retningslinjer, og med en yderligere sikkerhedsmargin. I alle tilfælde vil vi søge under udstillingsforløbet at afholde visse andre af årsmødets aktiviteter, såsom demonstrationer, talentkonkurrence og workshops.

Skulle det blive nødvendigt helt at opgive at gennemføre en fysisk udstilling, vil vi sandsynligvis invitere til en virtuel bonsaiudstilling, der f.eks. kunne præsenteres som denne:  https://gallerivision.dk/

Vi håber alle er raske og fortsat passer på sig selv, så vi snart kan mødes om vor hobby igen.

P.b.v.

Erik Pedersen,  Formand (fung.)

Andre nyheder

Bonsai:Aikō-ka

Fra Start til Mester

I konstant udvikling -
fra frø til kunstværk

Webshoppen med det alsidige sortiment i fortsat vækst
Annonce

BonsaiVærkstedet

Danmarks førende bonsai butik med alt du behøver til din bonsai hobby.
Annonce

Følg Dansk Bonsai Selskab

BLIV MEDLEM AF DANSK BONSAI SELSKAB

Er du nysgerrig på bonsai? Meld dig ind i Dansk Bonsai Selskab og få adgang til alle medlemsfordelene. 

LOG INd