Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling afholdes:

Lørdag den 11. juni 2016 kl. 16:00

på adressen,

Nordic Bonsai Center
Solvangsvej 36
4360 Kirke Eskilstrup

Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder kandidater til foreningens tillidshverv, skal være formanden i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen, dvs. senest mandag d. 11. april 2016.

Formandens adresse er:

Erling Klysner
Fuglevadsvej 8
2800 Kongens Lyngby
E-mail: erling@bonsai-danmark.dk

Endelig indkaldelse til generalforsamlingen udsendes omkring d. 4. maj 2016.

o o 0 o o

Afsæt allerede nu hele weekenden den 11. og 12. juni 2016, idet der ud over generalforsamlingen planlægges med en række foredrag, demonstrationer og workshops. Program offentliggøres snarest.

error: Content is protected !!