Generalforsamlingen vel overstået

Søndag den 25. maj afholdt DBS generalforsamling i Værløse med deltagelse af 25 medlemmer. Heraf 8 medlemmer repræsenteret ved fuldmagt.

Det fremsatte forslag (1) til vedtægtsændinger blev vedtaget med en mindre ændring i §8, og desuden blev forslag (2) også vedtaget.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

  • Erling Klysner, Formand
  • Tommy Nielsen, Næstformand
  • Erik Pedersen, Kasserer
  • Andreas Holbech
  • Vakant

Referat af generalforsamlingen mv. vil snarest blive udsendt, ligesom det vil ligge til download her på hjemmesiden.

error: Content is protected !!