Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Indkaldelse er netop udsendt på e-mail til de medlemmer der har opgivet deres e-mail adresse, samt som alm. brevpost til medlemmer uden e-mail adresse.

Det udsendte materiale kan også ses her på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling finder sted:

Lørdag den 30. maj 2015 kl. 15:00, på “Nordkraft” i Aalborg

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning til godkendelse.
  3. Det reviderede regnskab for foregående periode til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Budget og kontingent for kommende periode til godkendelse.
  6. Valg til bestyrelse.
  7. Valg til revisionen.
  8. Eventuelt.
error: Content is protected !!