Kandidater til bestyrelsen i DBS

Flere medlemmer har spurgt til, hvem der opstiller til bestyrelsen.

Desværre var dette ikke helt afklaret ved indkaldelse til generalforsamlingen, men kandidaterne er:

  • Tommy Nielsen genopstiller til bestyrelsen.
  • Erik Pedersen genopstiller til bestyrelsen.
  • Andreas Holbech opstiller til bestyrelsen.
  • Erling Klysner, som blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, opstiller som kandidat til formandsposten.
  • Jens Ole Nielsen og Aase Wilberg genopstiller ikke.

 Yderligere forslag er MEGET velkomne, ligesom der mangler kandidater til bestyrelsessuppleanter og revision.

error: Content is protected !!