Konstitution af bestyrelse

I forbindelse med Dansk Bonsai Festival i Aalborg afholdt Dansk Bonsai Selskab sin ordinære generalforsamling. Referat af generalforsamlingen, samt referat af festivallen inklusiv billeder, vil snarest blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Erling Klysner, formand
  • Tommy Nielsen, næstformand og EBA ansvarlig
  • Erik Pedersen, kasserer
  • Andreas Holbech, bestyrelsesmedlem
  • – Vakant –

Bestyrelsen valgte således at fortsætte rollefordelingen fra forgående periode.

Ved generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag til ændring af § 5 vedtaget, således at bestyrelsen fremover kan supplere sig selv. Bestyrelsen opfordre derfor medlemmerne til at overveje, om et års bestyrelsesarbejde var noget for dem. 😉

error: Content is protected !!