Om dyrkning af mos

Keyaki Bonsai Klub afholdt i november 2014 et spændende arrangement med temaet “mossernes hemmelige liv”. Ved den lejlighed blev der henvist til en håndbog på engelsk.

Moss Grower's Hb

Link til denne håndbog findes her.