Referat af generalforsamlingen 2014

Så er referatet af generalforsamlingen 2014 klar til dovnload her på hjemmesiden.

Referatet kan findes her: Referat af Generalforsamling i Dansk Bonsai Selskab 2014

 

Referatet vil også blive udsendt til de medlemmer vi har e-mail adresse på.