Referat generalforsamling 2017

Dansk Bonsai Selskab

Referat af generalforsamling i Dansk Bonsai Selskab.

Lørdag d 6 maj 2017 kl. 14 i Odense.

 

Dagsorden jf. indkaldelse.

1/ Valg af dirigent

2/ Formandens beretning til godkendelse

3/ Det revideret regnskab til godkendelse

4/Behandling af indkomne forslag

5/ Budget til godkendelse

6/ Valg til bestyrelse

7/ Valg til revisor

8/ Eventuelt

 

Ad 1 Valg af dirigent.

Erik Pedersen bød velkommen på vegne af formanden Erling Klysner som desværre ikke kunne deltage, og forslog Morten Albæk som dirigent.

Morten blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Ad 2 Formandens beretning til godkendelse.

Beretningen blev holdt af Erik Pedersen, da Erling Klysner desværre var forhindret.

Med reference til selskabets vedtægter blev årets aktiviteter gennemgået og kommenteret.

Kommunikation

Til trods for en ny og mere tiltalende hjemmeside, ser det ikke ud til at denne er medlemmernes foretrukne medie til gensidig orientering. Det bliver derfor beklageligvis til en envejskommunikation fra bestyrelsen.

Internationalt samarbejde

Vi har været repræsenteret ved to (ret skuffende) EBA-møder i 2016, hvor vi har kæmpet for modernisering af struktur og arbejdsgange. Desværre skal vi nok godt ind i 2017, hvor ny EBAbestyrelse tiltræder, før en positiv ændring kan registreres.

Årsmøder/udstilling

I 2016 valgte vi at lave to arrangementer: Generalforsamling i Juni hos NBC og udstilling i Oktober.

Ved generalforsamlingsmødet havde vi som demonstratører indkaldt Ritta og Mark Cooper fra Wales, som afholdt meget lærerige seminarer. Desværre var medlemsdeltagelsen skuffende, til trods for betydelige medlemsfordele.

For første gang afholdt vi en efterårsudstilling, og det under særdeles gode betingelser i Messe C i Fredericia. Her var også demonstration og talentkonkurrence. Men til trods for et meget fint og rost arrangement, var der igen en skuffende lille opbakning fra medlemmerne.

Det er et stort arbejde for bestyrelsen at stille disse arrangementer på benene, og det er ikke opmuntrende at så få medlemmer deltager i aktiviteterne. Også antallet af udmeldinger af selskabet tyder på, at mange p.t. ikke ønsker at deltage i det fællesskab, som DBS tilbyder.

I løbet af året valgte to medlemmer at forlade bestyrelsen, hvilket jo har præget de tilgængelige ressourcer. Til trods for direkte og indirekte kritik af bestyrelsens aktiviteter har ingen meldt sig til i bestyrelsen at tage ansvar for at ændre på forholdene.

På denne baggrund mener bestyrelsen, at der er et tvingende behov for i den kommende tid at drøfte selskabets fremtid.

(Referatet af beretningen er stærkt forkortet)

Generalforsamlingen forstod og anerkendte problemerne som beskrevet og godkendte derfor beretningen.

Ad 3 Det reviderede regnskab til godkendelse.

Erik Pedersen gennemgik regnskab fra 2016, der på trods af problemer med computerprogram blev godkendt af revisoren, Ole Clæfer.

I 2016 betalte 132 medlemmer kontingent og desværre er medlemstallet stadig faldende i 2017 er der 110 betalende medlemmer.

Som før diskuteret, blev det igen til dansk demonstratør for at holde prisen nede og årets resultat er et lille minus på 810kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogle forslag ind.

Ad 5 Budget til godkendelse.

Erik Pedersen fremlagde årets budget, der ikke affødte videre kommentarer.

Budget blev godkendt.

Ad 6 valg af bestyrelse.

Flemming Elleby blev enstemmig genvalgt.

Johnny Nielsen blev enstemmig genvalgt.

Henrik Buchner stillede op i sidste øjeblik, og blev også enstemmig valgt.

Andreas Holbech ønskede ikke genvalg.

Ingen meldte sig som suppleant.

Ad 7 Valg af revisor.

Ole Clæfer modtog genvalg og blev enstemmig genvalgt, pladsen som suppleant er stadig ledig.

Ad 8 Eventuelt.

Der blev talt om krigsstemning og bedre bonsai ånd, nogle mener ikke det er så slemt og at det snart ændrer sig.

Der blev talt om forandringer, især med henblik på forenklinger af strukturen, og om at gøre noget for de eksisterende medlemmer. Der er forventninger om både en forårs og en efterårsudstilling, medens andre syntes det er for meget med to arrangementer på et år. Der blev forslået en turnusordning for klubberne, som på skift skal afholde årsmødet. Vi skal prøve at holde årsmøderne i forbindelse med andre store arrangementer, hvor der er flere besøgende.  Der blev forslået Kreative Dage sidste weekend i oktober 2017.  

Nogle vil gerne have EBA forventningerne skruet lidt ned, da det ikke er alle der har de ambitioner.

Igen blev der talt om at lave nogle arbejdsgrupper til at varetage forskellige emner, bl.a. opsøgende arbejde på planteskoler og lignende, nogle hele bonsai dage hvor nye potentielle medlemmer kan se hvordan vi gør.  Bestyrelsen er åben for nye tiltag.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 15:20

Referent: Flemming Elleby og Erik Pedersen

 

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Erling Klysner.

Kasserer og EBA rep. Erik Pedersen.

Medlem Johnny Nielsen.

Medlem Flemming Elleby.

Medlem Henrik Buchner.

 

 

Andre nyheder

Bonsai:Aikō-ka

Fra Start til Mester

I konstant udvikling -
fra frø til kunstværk

Webshoppen med det alsidige sortiment i fortsat vækst
Annonce

BonsaiVærkstedet

Danmarks førende bonsai butik med alt du behøver til din bonsai hobby.
Annonce

Følg Dansk Bonsai Selskab

BLIV MEDLEM AF DANSK BONSAI SELSKAB

Er du nysgerrig på bonsai? Meld dig ind i Dansk Bonsai Selskab og få adgang til alle medlemsfordelene. 

LOG INd