VIGTIG info vedr. DBS Generalforsamling søndag 25. maj 2014

Da det har vist sig muligt at afholde generalforsamlingen samme sted som udstillingen, flyttes generalforsamlingen fra Farum til ”Satelitten”, Bymidten 46,  3500 Værløse.

Det kan endvidere oplyses, at Aase Wilberg og Jens Ole Nielsen ikke genopstiller, medens Tommy Nielsen og Erik Pedersen modtager genvalg til bestyrelsen. Erling Klysner stiller op som formand. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås Andreas Holbech, Kolding.

Da der skal stemmes om nye vedtægter er det vigtigt at møde op eller sende fuldmagt til medlemmer der vil være til stede.

Bedste bonsaihilsner

Bestyrelsen, Dansk Bonsai Selskab.

error: Content is protected !!